MIKOMI - Systemy Informatyczne

Naukowe bazy danych

Przygotowujemy od podstaw bazy danych do celów realizacji projektów naukowych. Dostarczamy:

  • Narzędzia do wygodnego wprowadzania oraz importu danych.
  • Narzędzia do zarządzania przepływem pracy nad danymi.
  • Narzędzia do prezentacji danych.
  • Wielokontekstowy wgląd w zgromadzone dane.