MIKOMI - Systemy Informatyczne

Analiza danych i modelowanie struktur bazodanowych

  • Analiza problemu
  • Modelowanie baz relacyjnych SQL (MySQL)
  • Modelowanie baz NoSQL (mongo)