MIKOMI - Systemy Informatyczne

Statystyka wdrożeń

  • Ilość bazowych rekordów w naukowych bazach danych: 409 794
  • Transakcje handlowe zawarte za pomocą systemów MIKOMI: 130 221